СПЕСТЕТЕ ДО 20% ОТ РАЗХОДИТЕ ПО ВАШИЯ РЕМОНТ С КРЕДИТ ЕНЕРГИЯ!

Можете да изтеглите този кредит от някоя от посочените банки:

- Българска пощенска банка

- Райфайзен банк

- Банка ДСК

- Обединена българска банка

- Прокредит банк

ПРОГРАМАТА ВИ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 20% ОТ КРЕДИТИРАНИТЕ КАПИТАЛНИ РАЗХОДИ!!!

Как ще ми бъдат възстановени 20% от направените разходи?

След успешно завършване на Вашия проект вие получавате безвъзмездно 20% от кредитираните разходи,които ще бъдат приспаднати от общата сума на оставащата главница по кредита. Вие може да избирате дали да съкратите със стойността на безвъзмездната помощ периода на изплащане или да намалите размера на погасителните си вноски.

За целта е необходимо след изпълнение на проекта да попълните формуляр за предсрочно погасяване с размера на полагащия се бонус.(В този случай такса за предсрочно погасяване не се дължи.)

Общата сума на безвъзмездната помощ е до размера на левовата равностойност на 850 EUR като за енергоефективна дограма максималния размер на помощта е 200 EUR. Какви са стъпките за получаване на Кредит Енергия?

Уточнете от какви енергоспестяващи мерки се нуждае Вашият дом (смяна на дограма, изолация на стени, подове или покрив; покупка на енергоефективни печки и котли, термопомпени агрегати за отопление и климатизация или поставяне на слънчеви колектори за топла вода).

Ако сте решили вече, че домът Ви има нужда от смяна на старата дограма, то заповядайте в някой от офисите на фирмата ни за изготвяне на оферта, с която да кандидатствате за кредит към избраната от Вас банка.

Следва да попълните молба за получаване на потребителски кредит в избраната банка.

Приложете изготвената оферта за енергоспестяващи подобрения, както и копие от лична карта на кредитоискателя.

Кредитопучателят може да получи само един кредит и само за едно жилище, дори и да не е негова собственост.

Забележка: За още по-голяма пълнота по този въпрос, влезте в сайта на някоя от изброените банки. За пример можем да посочим сайта на Прокредит банк - www.procreditbank.bg

TBI credit е кредит от 150 до 3000 лева за покупка на стоки на изплащане. Заемът се предоставя за период от 3, 6, 9, 12 ,18 или 24 месеца.

• без поръчители

• само лична карта*

• получавате стоката веднага в магазина

• ползвате гратисен период от 15 до 45 дни TBI credit e достъпен, бърз и лесен начин за покупка на изплащане.

TBI credit е достъпен за всеки! Не е необходимо да търсите — просто попитайте за TBI credit *За суми над 1000 лева се изисква и документ за доход.

Как да купувате с TBI credit

1) Харесвате стока, която искате да купите на изплащане.

2) Служител в офиса на фирмата попълва за Вас формуляр/молба за кредит.

3) Представяте личната си карта*.

4) Получавате одобрение докато сте в офиса.

5) Подписвате договор веднага.

6) Вземате стоката.

*За суми над 1000 лева се изисква и документ за доход.

0893 32 6001